Beeldenstorm

beeldenstorm

Hoofdthema NFF11 (met een vervolg in 2012 )
Introductie van nieuwe vormen van beeldcultuur op het NFF en daarmee een eerste aanzet voor omschakeling van filmfestival naar bewegend beeld festival. Enerzijds om filmmakers te verleiden zich te oriënteren op nieuwe vormen van verhalen vertellen, anderzijds om voor publiek een wegwijzer te zijn in een sterk veranderend medialandschap.

Voor professionals waren er drie debatdagen over hoe zij hun filmexpertises kunnen inzetten op andere platforms. Drie dagen met de top van internationale transmediaexperts en casestudies.
Voor publiek waren er favoriete avonden waarin de voorhoede van de technische revolutie hun persoonlijke favorieten en inspiratiebronnen toonden. Daarnaast stond er een groot led scherm op de Neude waarop diverse nieuwe mediavormen te zien waren (zie elders op deze site voor meer info)
Voor beide doelgroepen werd een speciale website in het leven geroepen www.filmfestival.nl/beeldenstorm waar de opgeworpen discussies online verder gingen en van achtergrondinformatie voorzag.

Mijn taak: bedenker, initiator en producent van onderwerp, programmaonderdelen en website