NFTVM – nu Vers

nftvm

Het in 1996 opgerichte NFTVM(Vereniging voor Nieuwe Film en Televisiemakers) is het platform voor nieuwe film-en televisiemakers en is inmiddels uitgegroeid tot de grootste filmvereniging van Nederland. (In 2010 is de naam gewijzigd in VERS)

In 1997 begon ik als redactielid van de twee-maandelijkse nieuwsbrief van de NFTVM en groeide door tot bestuurslid.

In 2001 startte ik de Langlopende Projecten Werkgroep en initieerde en organiseerde projecten als:

RegieAct – waarin regisseurs les krijgen van gerenommeerde acteurs om zodoende hun spelregie te kunnen verbeteren (met o.a. Victor Löw, Willeke van Ammelrooy, Porgy Franssen e.v.a.)

Korte Film Werkgroep – Beleidsgroep ter stimulering van de Korte Film – Dit resulteerde o.a. in Kort! De jaarlijks terugkerende competitie voor korte films i.s.m. Filmfonds, Media Fonds en NTR

Het Prikbord – een site waar alle Nederlandse producties op vermeld stonden – onderdeel van de net opgezette website

Vervolg Regie-Act – tien regisseurs gaan een weekend lang aan de slag met diverse ‘soorten’ acteurs – waaronder toneelacteurs, soapies, studenten, amateurs en filmacteurs om de finesses van de spelregie nog beter onder de knie te krijgen. (winnaar beste idee VERS 2003)

Daarnaast was ik betrokken bij vele andere activiteiten van de NFTVM – bestuur, thema-avonden, debatten e.d.